Forening: Drift af Gedser Forsøgsmølle
CVR: 41238992


Kontakt Foreningen:
Korsagervej 14
4874 Gedser
E-mail

Kontaktperson for foreningen: Gitte Ahrenkiel
Mobil: 51417833

Pressemeddelelse, 03. december 2020 ved advokat Jesper Popp

(..) Da ejerskabet af tårnet således er afgjort, finder vi tidspunktet inde til at offentliggøre, at det planlagte projekt om Rekonstruktion og Drift af Gedser Forsøgsmølle nu kan genoptages. Dette sker i allerede etablerede samarbejder med fredningsmyndigheder, museer m.fl.
Rekonstruktionsprojektet på Korsagervej 14 i Gedser, hvor det originale historiske tårn er lokaliseret, administreres af Foreningen: Drift af Gedser Forsøgsmølle, CVR: 41238992.

- Pressemeddelelse i fuldt omfang, inklusiv fotos
Foreningen blev stiftet: 8. marts 2020

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) med udgangspunkt i international/national anerkendelse af Johannes Juuls pionerindsats inden for vindkraft, at arbejde for og udbrede kendskabet til planlagt rekonstruktion og drift af Gedser Forsøgsmølle på den af Johannes Juul udvalgte lokalitet i Gedser. Dette sker i kontakt med Guldborgsund Kommune, fredningsmyndigheder (Slots- og Kulturstyrelsen, Bevaringsfonden Guldborgsund), museer (Energimuseet, Museum Lolland-Falster), energisektoren, interesseorganisationer inden for grøn og vedvarende energi, turisterhvervet, andre foreninger, medier mfl.

" Gedser Forsøgsmølle var i mange år verdens største vindmølle. Johannes Juul skabte møllen i 1956-57, og i dag bygges verdens moderne vindmøller stort set efter de samme principper - dog med moderne teknologi på sidelinjen. NASA brugte Gedser Forsøgsmølle som forbillede i 1975, da USA skulle i gang med at forske i vindenergi. Gedser Forsøgsmølle blev et symbol på det grønne Danmark.. " Kulturkanon 2006

b) I tilknytning til rekonstruktions-projektet - at udbrede kendskabet til planlagt implementering af Offshore Symphony, designet af Frank Pecquet, Sorbonne Universitet, Paris.

c) At undersøge/skabe forudsætninger for senere stiftelse af anpartsselskab eller fond til administration af rekonstruktion og drift-projektet med henblik på at sikre dette for eftertiden.

Facebook opslag, 29.12.2020

Med udsigt til yderligere corona restriktioner og desværre øget hospitalsindlæggelser, bruges tiden ved pc til...

Posted by Gitte Ahrenkiel on Tuesday, December 29, 2020